FacebookPinterest

June 18 - June 24

Sunday, June 18 - Corpus Christi

6:45 am Fr.  Gerald

8:00 am Fr.  Ray

9:30 am Fr. Hieu

11:00 am Fr. Hieu

12:45 pm Fr. Ray

2:30 pm Fr. Ray

5:30 pm Fr. Gerald

 

Monday, June 19

8:00 am Fr. Ray

5:30 pm Fr. Gerald

 

Tuesday, June 20

8:00 am Fr. Ray

5:30 pm Fr. Ray

 

Wednesday, June 21 - St. Aloysius Gonzaga

8:00 am Fr. Ray

5:30 pm Fr. Gerald

 

Thursday, June 22

8:00 am Fr. Gerald

5:30 pm Fr. Gerald

 

Friday, June 23

8:00 am Fr. Gerald

5:30 pm Fr. Hieu

 

Saturday, June 24

8:00 am Fr. Gerald

5:30 pm Fr. Hieu

 

*Presider Schedule Subject to Change